Úthlutun 2006

 

Eftirtaldir aðilar hlutu styrki úr Umhverfissjóði verslunarinnar 2006 og var úthlutað 89.915.000 kr.

Íþróttir

 • Glímusamband Íslands – 1.000.000 kr.
  Stofnun og undirbúningur Glímusýningarflokks Íslands
   
 • Frjálsíþróttadeild UMF Selfossi – 500.000 kr.
  Sporna við brottfalli unglinga úr íþróttum
   
 • Íþróttafélagið Ösp – 250.000 kr.
  Til að halda uppi öflugu starfi innan félagsins
   
 • Íþróttasamband fatlaðra – 1.500.000 kr.
  Sumarbúðir fatlaðra á Laugarvatni
   
 • Íþróttasamband fatlaðra – 500.000 kr.
  Evrópuleikar Special Olympics 2006
   
 • Vélhjólaíþróttaklúbburinn – 500.000 kr.
  Uppbygging akstursíþróttasvæðis við Bolöldu

Menning og listir

 • Bókaútgáfan Salka – 500.000 kr.
  10 gönguleiðir um Kaupmannahöfn
   
 • Bændasamtökin – 700.000 kr.
  Til að efla kynningu á landbúnaði meðal barna og unglinga
   
 • Eyjafjarðarsveit – 2.000.000 kr.
  Tónleikahald í Laugarborg veturinn 2006-07
   
 • Heimili og skóli – 1.000.000 kr.
  SAFT - vakning um jákvæða notkun barna á netinu
   
 • Kirkjubæjarstofa – 300.000 kr.
  Sýning um Skaftárelda
   
 • Kvik kvikmyndagerð – 500.000 kr.
  Hrafninn - heimildamynd um svarta dularfulla fuglinn
   
 • Listalíf – 800.000 kr.
  Mynd um sögu byggðar á Hólsfjöllum og Möðrudal
   
 • Listasafn Sigurjóns Ólafssonar – 250.000 kr.
  Þriðjudagstónleikar í Listasafni Sigurjóns
   
 • Menningarsetrið að Útskálum – 500.000 kr.
  Samantekt sjósóknar- og sjóslysasögu Garðmanna
   
 • Mýrin- Félag um barnabókmenntahátíð – 300.000 kr.
  Krakkar úti í Mýri - hátíð með áherslu á bókmenntir fyrir börn
   
 • List án landamæra – 300.000 kr.
  List án landamæra - listahátíð
   
 • Nonnahús – 300.000 kr.
  Til að setja upp barnaleikrit byggt á sögu Nonna og Manna
   
 • Pétur Þórarinsson, Laufási – 1.500.000 kr.
  Viðgerð og lagfæring á kirkjugarði á Svalbarði, Svalbarðsströnd
   
 • Profilm kvikmyndagerð – 500.000 kr.
  Heimildarmynd um Hekluskóga
   
 • Raggagarður, Súðavík – 1.000.000 kr.
  Raggagarður, fjölskyldugarður Vestfjarða
   
 • Rannsóknarsetur verslunarinar – 2.000.000 kr.
  Rannsóknarsetur verslunarinnar
   
 • Samfés – 700.000 kr.
  Samféshátíð 2007, menningarhátíð félagsmiðstöðva
   
 • Veiðisafnið Stokkseyri – 500.000 kr.
  Stækkun safnsins
   
 • Skólahljómsveit Kópavogs – 200.000 kr.
  Verkefni vegna 40 ára afmælis hljómsveitarinnar
   
 • Landmark kvikmyndagerð – 800.000 kr.
  Heimildamynd um náttúru Friðlands í Flóa
   
 • Við Djúpið – 1.000.000 kr.
  Árleg tónlistarhátíð og námskeiðahald á Vestfjörðum
   
 • Stórsveit Reykjavíkur – 1.500.000 kr.
  Útsetning tónlistar fyrir sveitina
   
 • Tónlist fyrir alla – 3.000.000 kr.
  Tónlistarkynning í grunnskólum landsins
   
 • Tryggvaskáli – 1.000.000 kr.
  Endurbygging Tryggvaskála á Selfossi
   
 • Unglingagospelkór Íslands – 500.000 kr.
  Lista- og forvarnarverkefni
   
 • Sigurður Björnsson Kvískerjum – 300.000 kr.
  Saga Öræfa frá landnámi til 1950

Mannúðarmál

 • ADHD samtökin – 500.000 kr.
  Upplýsinga- og fræðslustarf samtakanna
   
 • Adrenalín gegn rasisma – 500.000 kr.
  Forvarnarstarf með unglingum
   
 • Barnaheill – 415.000 kr. 
  Forvörn gegn slysum á börnum
   
 • Bergmál - líknar- og vinafélag – 1.500.000 kr.
  Orlofsdvöl fyrir krabbameinssjúklinga og langveikt fólk
   
 • Björgin - athvarf fyrir geðfatlaða – 500.000 kr.
  Stuðningur við athvarf geðfatlaðra í Reykjanesbæ
   
 • Dropinn styrktarfélag – 500.000 kr.
  Fræðslubúðir fyrir sykursjúk börn sumarið 2006
   
 • Félag heyrnarlausra – 1.000.000 kr.
  Aðgengi upplýsinga fyrir heyrnarlausa á netinu
   
 • Foreldrafélag Öskjuhlíðarskóla – 1.000.000 kr.
  Sumardvöl foreldra- og styrktarfélags skólans
   
 • Hestamiðstöð Reykjavíkur – 1.000.000 kr.
  Þjálfun fatlaðra á hestum

 • Hjálparsveit skáta – 1.000.000 kr.
  Endurnýjun og uppbygging búnaðar fyrstu hjálpar og farsótta
   
 • Hjálpræðisherinn – 500.000 kr.
  Umhyggja fyrir heimilislausum
   
 • Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir – 250.000 kr.
  Hvað er svo glatt - söngdagskrá fyrir vistmenn elliheimila
   
 • Klúbburinn Geysir – 1.000.000 kr.
  Sókn Geysisfélaga til náms og starfa
   
 • Mæðrastyrksnefnd – 1.000.000 kr.
  Kaup á matvöru sem úthlutað er vikulega
   
 • Landssamband eldri borgara – 2.000.000 kr.
  Til að standa vörð um hagsmuni eldri borgara
   
 • Landssamtökin Þroskahjálp – 1.000.000 kr.
  30 ára afmæli samtakanna - fjölskylduhátíð
   
 • Lauf- Landssamband áhugafólks um flogaveiki – 500.000 kr.
  Til að auka stuðning við flogaveik börn og fjölskyldur þeirra
   
 • Regnbogabörn – 1.000.000 kr.
  Átaksverkefni Regnbogabarna fyrir skólaárið 2006-2007
   
 • Saman hópurinn – 1.000.000 kr.
  Til að styðja og styrkja foreldra í uppeldishlutverki
   
 • Samtök áhugafólks um spilafíkn – 300.000 kr.
  Til að aðstoða spilasjúka og aðstandendur þeirra
   
 • Vímulaus æska – 5.000.000 kr.
  Forvarnarnámskeið, sjálfstyrkingarnámskeið fyrir 10-17 ára
   
 • Spegillinn – 500.000 kr.
  Efling þjónustu við aðstandendur átröskunarsjúklinga
   
 • Ungmennadeild Blindrafélagsins – 500.000 kr.
  Framlag í tækjasjóð félagsins
   
 • Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu – 1.000.000 kr.
  Til að reisa tengibyggingu og til viðhalds Krika við Elliðavatn

Umhverfismál

 • Alviðra – 400.000 kr.
  Endurbætur á fræðslustígum í Öndverðanesi II
   
 • Áhugahópur um verndun húsa á Hrunamannaafrétti – 800.000 kr.
  Endurgerð og varðveisla sæluhúsa á afrétti Hrunamanna
   
 • Blái herinn – 500.000 kr.
  Hreinsunarverkefni og fræðsla - Hreinn ávinningur
   
 • Ferðafélag Akureyrar – 2.000.000 kr.
  Bygging gestamóttöku og landvarðahúss við Drekagil
   
 • Ferðafélag Íslands – 300.000 kr.
  Gönguleiðakort Þórsmörk - Goðaland
   
 • Ferðafélag Íslands – 1.000.000 kr.
  Brú yfir Farið
   
 • Ferðafélag Siglufjarðar – 200.000 kr.
  Merkingar gönguleiða umhverfis Siglufjörð
   
 • Ferðafélagið Útivist – 1.300.000 kr.
  Endurbygging sæluhúss í Skælingum
   
 • Ferðaklúbburinn Flækjufótur – 300.000 kr.
  Sumarferð Flækjufótar - ferðaklúbbur fatlaðra
   
 • Ferðamálafélag Dala og Reykhóla – 500.000 kr.
  Merking göngustíga, skilti í Dalasýslu og Reykhólahreppi
   
 • Ferðamálafélag V-Húnavatnssýslu – 300.000 kr.
  Útivistarstígur við Gauksmýrartjörn - lokaáfangi
   
 • Ferðamálafélagið Borgarfirði Eystri – 300.000 kr.
  Endurgerð merkinga gönguleiða á Víknaslóðum
   
 • Ferðamálafélag Grindavíkur – 300.000 kr.
  Söguskilti sem leiða ferðamenn um sögufræga staði í Grindavík
   
 • Ferðamálasamtök Suðurnesja – 3.000.000 kr.
  Merking gönguleiða á Reykjanesi
   
 • Framkvæmdasjóður Skrúðs – 500.000 kr.
  Upplýsingaskilti við aðkomu að garðinum Skrúð
   
 • Hamrar útilífsmiðstöð skáta – 550.000 kr.
  Brúarsmíði á göngustíg að Hömrum
   
 • Hellarannsóknafélag Íslands – 500.000 kr.
  Áningastaðurinn Arnarker í Ölfusi
   
 • Húsgull – 5.000.000 kr.
  Endurreisn landkosta á Hólasandi
   
 • Kvenfélagið Iðja – 200.000 kr.
  Uppbygging útivsitarsvæðis í Ásdísarlundi, Miðfirði
   
 • Landgræðslufélag Biskupstungna – 1.000.000 kr.
  Uppgræðsla á Biskupstungnaafrétti
   
 • Landgræðslufélag Héraðsbúa – 1.000.000 kr.
  Uppgræðsla við Arnórsstaðamúla, Botnahraun og víðar
   
 • Landgræðslufélag v. Skarðsheiði – 3.000.000 kr.
  Landbótaverkefni undir Hafnarfjalli
   
 • Landsbjörg – 1.000.000 kr.
  Til að auka öryggi ferðamanna á hálendinu
   
 • Landvernd – 500.000 kr.
  Fræðsla og áróður gegn akstri utan vega
   
 • Lionsklúbbur Skagastrandar – 200.000 kr.
  Hringsjá á Spákonufellshöfða, Skagaströnd
   
 • Skógarmenn KFUM – 500.000 kr.
  Bætt aðgengi fatlaðra í Vatnaskógi
   
 • Skógræktarfélag Reykjavíkur – 2.000.000 kr.
  Lagfæring göngustíga í Esjuhlíðum
   
 • Skógræktarfélag Hafnarfjarðar – 1.000.000 kr.
  Útivistarskógur undirhlíða - grisjun, göngustígar o.fl.
   
 • Skógræktarfélag Ísafjarðar – 500.000 kr.
  Gerð göngustíga í Tunguskógi
   
 • Skógræktarfélag Íslands – 4.000.000 kr.
  Uppbygging útivistarsvæða skógræktarfélaga og ræktun skóga
   
 • Ungmennafélagið Vesturhlíð – 300.000 kr.
  Uppbygging útivistarsvæðis UMFÍ í Þrastarskógi
   
 • Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni – 2.000.000 kr.
  Uppbygging útilífsmiðstöðar á Úlfljótsvatni
   
 • Veraldarvinir – 500.000 kr.
  Hreinsun strandlengju Íslands
   
 • Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum – 3.000.000 kr.
  Bætt aðgengi að Dettifossi með malbikuðum stíg
   
 • Þristavinir – 500.000 kr.
  Áburðarflug og varðveisla Páls Sveinssonar

   

Samtals 89.915.000 kr.